Συμβατικές και Εναλλακτικές Θεωρήσεις και Λύσεις

.................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- Προσθήκη παλιού βιβλίου "σκυρόδεμα" Εδώ και Εδώ
- Συμπλήρωση για την κατάρρευση των τριων πύργων στις 11.9.2001 Εδώ
- Σατυρικά κείμενα Εδώ
- Εκλαϊκευμένο βιβλίο "Στη Βάση της Οικοδομής" Εδώ

- Χαλυβοσκυρόδεμα ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με ορθογωνική σπείρα (θώρακα) ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και υφάσματα ΕδώΕδώ)
- Μικροκισηρόδεμα Εδώ
- Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς EδώΕδώ)
...............................................................................................................................................................

9.7.09

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ


Ι. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά σκυροδέματος και σύνθεση Εδώ (ή  Εδώ)
1. Συμβατικές απαιτήσεις
2. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά
3. Τύποι συστατικών σκυρ/τος: Τσιμέντα-Αδρανή-Πρόσθετα-Πρόσμικτα
4.Κριτήρια επιλογής των συστατικών
5. Έλεγχοι καταλληλότητας των συστατικών
6. Μελέτη συνθέσεως


Βλ. πιο αναλυτικά Εδώ
(Από εξαντλημένο παλιό (1981) βοήθημα με τίτλο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)
2. Παραγωγή και Ποιοτικός Έλεγχος Εδώ
(Από εξαντλημένο παλιό (1981) βοήθημα με τίτλο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 


2.1 Προβλήματα στην τροφοδοσία των υλικών
2.2 Προβλήματα στην ομοιογένεια του σκυρ/τος
2.3 Προβλήματα στην αντοχή του σκυρ/τος
2.4 Ανάλυση νωπού σκυρ/τος
2.5 Μέτρηση εργασιμότητας
2.6 Μέτρηση αντοχής


ΙΙ. ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ 

1. Μορφολογία ρωγμών και αστοχίας  Εδώ (ή Εδώ)
2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ  Εδώ
(Από εξαντλημένο παλιό βοήθημα με τίτλο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ το 1981)

2.1 Διαπίστωση - Μεθόδευση έρευνας (Αστοχίες εκδηλούμενες με και χωρίς ρηγμάτωση)
2.2 Διερεύνηση ρηγματώσεων
2.3 Εκ των υστέρων έλεγχος της αντοχής
2.4 Έλεγχος ομοιομορφίας της αντοχής
2.5 Παράδειγμα Πραγματογνωμοσύνης

ΙΙΙ.  ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

1. Οι σωματικές συσκευές και η σημασία της απλής λογικής  Εδώ (ή Εδώ)

5._Τεχνολογία_Σκυροδέματος
6._ΙΙΙΑ_Ρηγματώσεις_και_Τύποι_Αστοχίας.
7._ΙΙΙΒ_Διαγνωστική_Διαδικασία-_Η_Στάση_του_Μηχανικού
8._Διαδοχικά_Βήματα-_Πραγματογνωμοσύνες
IV. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Κεφ.1 Υλικά και Τεχνικές Επισκευής και Ενίσχυσης ΕδώΚεφ.2  Αντισεισμική αξιολόγηση επισκευής με εκτοξευόμενο σκυρ/μα και υφάσματα ΕδώΚεφ.3  Σεισμική συμπεριφορά στοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρ/μα και υφάσματα  Εδώ