Συμβατικές και Εναλλακτικές Θεωρήσεις και Λύσεις

.................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- Προσθήκη παλιού βιβλίου "σκυρόδεμα" Εδώ και Εδώ
- Συμπλήρωση για την κατάρρευση των τριων πύργων στις 11.9.2001 Εδώ
- Σατυρικά κείμενα Εδώ
- Εκλαϊκευμένο βιβλίο "Στη Βάση της Οικοδομής" Εδώ

- Χαλυβοσκυρόδεμα ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με ορθογωνική σπείρα (θώρακα) ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και υφάσματα ΕδώΕδώ)
- Μικροκισηρόδεμα Εδώ
- Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς EδώΕδώ)
...............................................................................................................................................................

9.7.09

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο.Σ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μεθοδική και Αιτιολογική Παρουσίαση 

Ολοκληρωμένο (όλα τα κεφάλαια μαζί) Εδώ


Περιεχόμενα και Εισαγωγή Εδώ (ή Εδώ)Α. Αρχές σχεδιασμού Ι Εδώ (ή Εδώ)Β. Αρχές σχεδιασμού ΙΙ Εδώ (ή Εδώ)Γ. Διαμόρφωση και αποτύπωση Φ.Ο. Εδώ (ή Εδώ)Δ1_Υλικά-Ονοματολογία_Φορέων-Αναγωγή_Πλακών_δε_Γραμμικούς_Φορείς_
Δ2._Προδιαστασιολόγηση-Φορτία-_Στατική_Επίλυση_Φορέων   Εδώ Εδώ)Ε.Προσομοιώματα, ρηγμάτωση και όπλιση Εδώ (ή Εδώ)Ζ  Καμπτοδιατμητική συμπεριφορά - Έννοια, τύποι και κριτήρια αστοχίας Εδώ (ή Εδώ)Η.  Υπολογισμός μεγεθών αστοχίας (αντοχών) Εδώ (ή Εδώ) Σχεδιασμός διέρειστων και τετραέρειστων πλακών Εδώ (ή Εδώ)ΣΤ. Σχεδιασμός δοκιδωτών πλακών Εδώ (ή Εδώ)
. Σχεδιασμός αγκυρώσεων Εδώ (ή Εδώ)
Λ. Σχεδιασμός δοκών και υποστυλωμάτων Εδώ (ή Εδώ)Σχεδιασμός σε κατάσταση λειτουργικότητας  Εδώ  (ή Εδώ)Ανακεφαλαιωτικές αριθμητικές εφαρμογές Εδώ (ή Εδώ)1Γ._ΤΟ_ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ_ΥΠΟΒΑΘΡΟ_ΤΟΥ_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ_ΑΠΟ_ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-_ΕΦΑΡΜΟΓΗ_ΣΕ_ΣΥΝΗΘΕΙΣ_ΦΟΡΕΙΣ
.
1._Περιεχόμενα-_Εισαγωγή
.
2. Aρχές Σχεδιασμού τωνΚατασκευών Ι

3._Διαμόρφωση_και_Αποτύπωση_Φ.Ο
5._Δ1_Υλικά-Ονοματολογία_Φορέων-Αναγωγή_Πλακών_δε_Γραμμικούς_Φορείς_
Δ2._Προδιαστασιολόγηση-Φορτία-_Στατική_Επίλυση_Φορέων
6._Προσομοιώματα,_Όπλιση_και_Ρηγμάτωση_Φορέων
7._Καμπτοδιατμητική_Συμπεριφορά-Η Εννοια,_οι_Τύποι_και_τα_Κριτήρια_Αστοχίας
8._Υπολογισμός_Μεγεθών_Αστοχίας_-Αντοχών
9._Σχεδιασμός_Αγκυρώσεων
9.1_Σχεδιασμός_Διέρειστων_και_Τετραέρειστων_Πλακών
9.2_Σχεδιασμός_Δοκιδωτών_Πλακών
9β_Σχεδιασμός_Δοκών_και_Υποστυλωμάτων
9γ._Σχεδιασμός_σε_Κατάσταση_Λειτουργίας
9ε._Ανακεφαλαιωτικές_Συνθετικές_Ασκήσεις
.
Διαγραμματική Παρουσίαση
Βάσεις_και_Διαδοχιικά_Βήματα_Σχεδιασμού_Σιδηροπαγών_Φορέων
Εφαρμογή_Σχεδιασμού_Σιδηροπαγών_Φορέων
Σχεδίαση_Οπλισμού_Πλακών_και_Δοκών_-Σύντομη_παρουσίαση-