Συμβατικές και Εναλλακτικές Θεωρήσεις και Λύσεις

.................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- Προσθήκη παλιού βιβλίου "σκυρόδεμα" Εδώ και Εδώ
- Συμπλήρωση για την κατάρρευση των τριων πύργων στις 11.9.2001 Εδώ
- Σατυρικά κείμενα Εδώ
- Εκλαϊκευμένο βιβλίο "Στη Βάση της Οικοδομής" Εδώ

- Χαλυβοσκυρόδεμα ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με ορθογωνική σπείρα (θώρακα) ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και υφάσματα ΕδώΕδώ)
- Μικροκισηρόδεμα Εδώ
- Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς EδώΕδώ)
...............................................................................................................................................................

9.7.09

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ_ΦΟΡΕΩΝ


Περιεχόμενα και Συνοπτική Παρουσίαση ( Εδώ) ή Εδώ

Αρχή και Τεχνική Π.Φ (Εδώ) ή ΕδώΣυμπεριφορά Π.Φ. (Εδώ) ή Εδώ
Πλεονεκτήματα Υπερστατικών Φορέων και μειονεκτήματα Προέντασής τους (Εδώ ) ή ΕδώΑτθμητικές Εφαρμογές ( Εδώ) ή Εδώ
Ανακεφαλαιωτική Άσκηση ( Εδώ) ή Εδώ
1.1_Περιεχόμενα_-Συνοπτική_Παρουσίαση
1.2.Aρχή_και_Τεχνική_Προεντεταμένων_Φορέων
1.3_Συμπεριφορά_και_Σχεδιασμός_
1.4_Αριθμητικές_Εφαρμογές

Πλεονεκτήματα_Υπερστατικών_φορέων_και_Μειονεκτήματα_προέντασής_τους

Συνθετική_Ασκηση_για_Έλεγχο_Ουσιαστικής_Κατανόησης_Βασικών_Γνώσεων