Συμβατικές και Εναλλακτικές Θεωρήσεις και Λύσεις

.................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- Προσθήκη παλιού βιβλίου "σκυρόδεμα" Εδώ και Εδώ
- Συμπλήρωση για την κατάρρευση των τριων πύργων στις 11.9.2001 Εδώ
- Σατυρικά κείμενα Εδώ
- Εκλαϊκευμένο βιβλίο "Στη Βάση της Οικοδομής" Εδώ

- Χαλυβοσκυρόδεμα ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με ορθογωνική σπείρα (θώρακα) ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και υφάσματα ΕδώΕδώ)
- Μικροκισηρόδεμα Εδώ
- Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς EδώΕδώ)
...............................................................................................................................................................

9.7.09

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Εναλλακτικές Θεωρήσεις και Λύσεις


 ενότητα Α και Β     ( Εδώ) ή Εδώ
ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Eισαγωγή - Περιεχόμενα
1._Η_Αποκαλυπτική_Δράση_του_Σεισμού_και_οι_Ευθύνες_των_Μηχανικών.doc
2. Ιδιαιτερότητες_Σεισμικής_Φόρτισης_και_Διαφοροποιήσεις_στο_Σχεδιασμό
3.Διαφοροποιήσεις_στο_Μηχανισμό_Ανάληψης_των_Φορτίων_και_την_Ανάλυση_του_Φ.Ο. 4._Διαφοροποιήσεις_στη_Διαμόρφωση_του_Φέροντα_Οργανισμού
5.και_6_Διαφοροποιήσεις_στις_Οριακές_Καταστάσεις_Σχεδιασμού-Σύγχιση_Ορολογιών
7._Η_Πλαστιμότητα_και_η_Σημασία_της_στον_Αντισεισμικό_Σχεδιασμό
8._Εξασφάλιση_Πλαστιμότητας_Διατομής
9._Αρχές_Ικανοτικού_Σχεδιασμού
10._Ικανοτικός_Σχεδιασμός_σε_Τέμνoυσαμψη
11. Ικανοτικός Σχεδιασμός Υποστυλωμάτων σε Κάμψη
12._Οι_Πολυπλοκότητες_και_η_Παράβλεψη_της_Ουσίας
13,14_Διαφοροποιήσεις_στην_Καμπτική_Συμπεριφορά_και_Ρηγμάτωση
15._Η_Ανεπάρκεια_των_Κανονιστικών_Διατάξεων.-_Ακύρωση_Ικανοτικού_Σχεδιασμού_στην_Πράξη
17._Διαφοροποιήσεις στη Διατμητική Όπλιση
18._Διαφοροποιήσεις_λόγω_της_υψηλής_ταχύτητας_φόρτισης
19._Διαφοροποιήσεις_στις_Αγκυρώσεις_και_τις_Λεπτομέρειες_¨οπλισης
20._Σχεδιασμός_Κόμβων
21._Εναλλακτική Όπλιση Κόμβων
22.Πλαστιμότητα και Περίσφιξη
23. Καθοριστική_η_Αποσταση_και_όχι_ο_Τύπος_των_Συνδετήρων

24._Συμπεριφορά_Πρόσφατα_Σκυροδετημένων_Κατασκευών_υπό_Σεισμική_Δόνηση
25._Αριθμητική_Εφαρμογή_Ικανοτικού_Σχεδιασμού


Ενότητα Δ. ΧΑΛΥΒΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  (Εδώ) ή ΕδώΕνότητα Α (Συμπλήρωση)
Αντισεισμικότητα στοιχείων με ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑ (ΘΩΡΑΚΑ) 
και σύνθετους συνδετήρες Εδώ ή Εδώ
Αντισεισμική Αξιολόγηση Στοιχείων με 
ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡ.ΜΑ και ΥΦΑΣΜΑΤΑ (Εδώ) ή Εδώ

Για τα υλικά και τις τεχνικές επισκευής με εκτοξευόμενο και υφάσματα Εδώ
Σεισμική Συμπεριφορά στοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
και υφάσματα  Εδώ (ή Εδώ)