Συμβατικές και Εναλλακτικές Θεωρήσεις και Λύσεις

.................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- Προσθήκη παλιού βιβλίου "σκυρόδεμα" Εδώ και Εδώ
- Συμπλήρωση για την κατάρρευση των τριων πύργων στις 11.9.2001 Εδώ
- Σατυρικά κείμενα Εδώ
- Εκλαϊκευμένο βιβλίο "Στη Βάση της Οικοδομής" Εδώ

- Χαλυβοσκυρόδεμα ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με ορθογωνική σπείρα (θώρακα) ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και υφάσματα ΕδώΕδώ)
- Μικροκισηρόδεμα Εδώ
- Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς EδώΕδώ)
...............................................................................................................................................................

9.7.09

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - Σύντομη Παρουσίαση

( Για πιο αναλυτική και αιτιολογημένη παρουσίαση  Εδώ )

 Περιεχόμενα και Εισαγωγή  Εδώ ή ΕδώΣχεδιασμός Συνήθων Φορέων Εδώ ή ΕδώΣχεδιασμός Ειδικών και Προεντεταμένων Φορέων Εδώ ή ΕδώΣχεδιασμός έναντι Πυρκαγιάς  Εδώ ή Εδώ
Διαγραμματική παρουσίαση του Σχεδιασμού  Εδώ Άσκηση σύντομου υπολογισμού φορέα Εδώ Σύντομη σχεδίαση οπλισμού δοκού και πλάκας Εδώ