Συμβατικές και Εναλλακτικές Θεωρήσεις και Λύσεις

.................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- Προσθήκη παλιού βιβλίου "σκυρόδεμα" Εδώ και Εδώ
- Συμπλήρωση για την κατάρρευση των τριων πύργων στις 11.9.2001 Εδώ
- Σατυρικά κείμενα Εδώ
- Εκλαϊκευμένο βιβλίο "Στη Βάση της Οικοδομής" Εδώ

- Χαλυβοσκυρόδεμα ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με ορθογωνική σπείρα (θώρακα) ΕδώΕδώ)
- Σεισμική αξιολόγηση στοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και υφάσματα ΕδώΕδώ)
- Μικροκισηρόδεμα Εδώ
- Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς EδώΕδώ)
...............................................................................................................................................................

9.7.09

1. Το Σκυρόδεμα ως Αναδημιουργία των Φυσικών Λίθων

Το σκυρόδεμα ως τεχνητός λίθος μπορεί να ειδωθεί ως αναδημιουργία των φυσικών λίθινων σχηματισμών και τα χαρακτηριστικά του ως αποτέλεσμα μνήμης των χαρακτηριστικών τους και της προϊστορίας τους.
Για την παραγωγή του οι φυσικοί λίθινοι σχηματισμοί θρυμματιζόμενοι και επανασυγκολλούμενοι μεταφέρονται στην επιθυμητή θέση και παίρνουν την επιθυμητή μορφή, υποκείμενοι σε αναδημιουργία,

1.1 Οι Τρεις Όροι της Δημιουργίας του
Το σκυρόδεμα προκύπτει θραύοντας τους φυσικούς λίθους σε μικρά τεμάχια, τα αδρανή, και συγκολλώντας τα μεταξύ τους με τσιμέντο. Το τσιμέντο προκύπτει με ξήρανση και άλεση λίθων και ενεργοποιείται ως κόλλα αναμιγμυόμενο με νερό.
Το τσιμέντο ως ο ενεργητικός όρος της δημιουργίας επενεργεί στα σκύρα, ως τη μήτρα, τον παθητικό φορέα, με την επενέργεια του νερού ως του καταλύτη που κάνει δυνατή την αλληλεπίδραση των δύο και την τελική εκδήλωση του σκυροδέματος.
Η όλη διαδικασία παραγωγής του σκυροδέματος αποτελεί, όπως φαίνεται από την παρατεταμένη νωπή και μεταβατική κατάστασή του πριν τη σκλήρυνσή του, επανάληψη της αρχικής δημιουργίας του γήϊνου φλοιού, τεχνητή προέκταση του οποίου είναι οι κατασκευές από σκυρόδεμα.

1.2 Τα Τέσσερα Στάδια της Δημιουργίας του
Όπως κάθε δημιουργία, το σκυρόδεμα παράγεται, αναπτύσσεται, αποκτώντας συνεχώς και μεγαλύτερη αντοχή μέχρι την ωρίμανσή του, εξελλίσσεται αναμιγνυόμενο με πρόσμικτα (σκόνη πυριτίου, ιπτάμενη τέφρα, κ.ά) και πρόσθετα (ρευστοποιητικά, επιβραδυντικά, επιταχυντικά, διογκωτικά, κ.λ.π), μεταλλάσσεται συγχωνευόμενο με άλλα υλικά (ράβδους χάλυβα, ίνες, κ.ά) και γηράσκει θρυμματιζόμενο και επανακυκλούμενο.

1.3 Το Τσιμέντο και η Ενεργοποιημένη Μνήμη

Η διαδικασία παραγωγής του τσιμέντου μπορεί να ειδωθεί ως η ενεργοποίηση, μέσω θέρμανσης και άλεσης, της μνήμης του μητρικού υλικού.
Λεπτόκοκκα υλικά, όπως η θηραϊκή γη και η ιπτάμενη τέφρα λειτουργούν ως (φυσικά) τσιμέντα χωρίς να υποστούν θέρμανση.
Διατηρούν τη μνήμη τους, λόγω της πρόσφατης θερμικής ιστορίας τους, η θηραϊκή γη κατά την υφαιστειακή διεργασία και η ιπτάμενη τέφρα κατά την καύση των λιγνιτών στους σταθμούς παραγωγής ρεύματος.

1.4 Η Θλιπτική Αντοχή ως Μνήμη Συμπίεσης
Ως αποτέλεσμα της μνήμης της επί αιώνες συμπίεσης των πετρωμάτων το σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται από αυξημένη αντοχή σε συμπίεση, αυξημένη θλιπτική αντοχή, και, ελλείψει αντίστοιχης μνήμης, από αμελητέα ικανότητα τάνυσης, αμελητέα εφελκυστική αντοχή.

1.5 Η Ανθεκτικότητα ως Μνήμη Διάρκειας
Ως αποτέλεσμα της μνήμης της διαχρονικής ύπαρξης των μητρικών πετρωμάτων του, ως της πρώτης φάσης της δημιουργίας, το σκυρόδεμα πριν τη συγχώνευσή του με το χάλυβα και τη μεταλλαγή του, εμφανίζει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια στο χρόνο,
Σε ανασκαφές στη Γιουγκοσλαβία ευρέθησαν άθικτα δάπεδα από σκυρόδεμα χρονολογούμενα το 700 π.χ.